2021, μου χρωστάς μια άνοιξη και ένα καλοκαίρι._

2021, μου χρωστάς μια άνοιξη και ένα καλοκαίρι.
Τουλάχιστον._