Το αίνιγμα

#Αίνιγμα01:
Δεν βρίσκεις πουθενά να την αγοράσεις, αλλά δύνασαι να την έχεις.
Δεν μπορείς πιάνεται με τα χέρια, αλλά είναι φορτίο βαρύ.
Την προσφέρεις “φθηνά” και τελικά… την πληρώνεις ακριβά.

Τί είναι; !

Απάντηση: Η Αξιοπρέπεια