Τα “κακά” νέα είναι καλύτερα από την αμφιβολία._

Προτιμώ να ξέρω τί έχω να αντιμετωπίσω,
παρά να αφήνεις να δημιουργώ σενάρια.

Τα δεδομένα, βλέπεις, ξέρω να τα διαχειρίζομαι. Ακόμα και αυτά που είναι εναντίον μου. Ειδικά αυτά.
Το μυαλό μου όμως που τρέχει σε διαδρόμους, σε ερήμου και σε δάση,
δεν μπορώ και ούτε και θέλω να το περιορίσω.

Τα “κακά” νέα είναι καλύτερα από την αμφιβολία._