Τα δύσκολα είναι για τώρα. Τα αδύνατα θα πάρουν χρόνο._

Στα περισσότερα “τώρα” μου είχα δυσκολίες.
Σε κάποια είχα μόνο δυσκολίες.
Τα αδύνατα ήθελαν πάντα χρόνο.
Και εγώ βιαζόμουν κάπως.
Πιο πολύ ανυπομονούσα.
Να ζήσω όλα τα παραμύθια που έγραψα σε χαρτιά και σε οθόνες.
Τα παραμύθια, βλέπεις, στο δικό μου μυαλό είναι για να τα ζεις.
Και τις αλήθειες για να τις λες.
Όχι το αντίθετο.

Τα δύσκολα είναι για τώρα.
Τα αδύνατα θα πάρουν χρόνο._