Τα δικά σου ζητούμενα, για μένα, ήταν δεδομένα._

Ό,τι ήθελες αλλά θεωρούσες ακατόρθωτο,
ό,τι ποθούσες αλλά πίστευες για μη πραγματοποιήσιμο,
ό,τι λαχταρούσες αλλά νόμιζες
ότι είναι ουτοπικό….
Για μένα ήταν ανέκαθεν,
δομικά στοιχεία του χαρακτήρα μου,
πυλώνες της προσωπικότητάς μου,
δοκοί στήριξης της ύπαρξής μου.

Σίγουρα δεν είμαι τέλεια.
Αλλά, αδιαπραγμάτευτα, είμαι η κατάλληλη.

Τα δικά σου ζητούμενα,
για μένα, ήταν δεδομένα._