Τα δεδομένα σου, για άλλους είναι ζητούμενα._

Δεν ξέρω αν έχεις τόσο κρυστάλλινη κρίση, ώστε να καταλάβεις ότι αυτά που σου έδωσα να έχεις για δεδομένα σου,
καμία σχέση με κεκτημένα σου δεν είναι.

Τίποτα δοσμένο σε σένα από άλλον άνθρωπο, κι όχι από τον εαυτό σου τον ίδιο, δεν είναι κεκτημένο σου.

Κανείς και τίποτα δεν είναι δεδομένα σε αυτή τη ζωή, πέρα από τη στιγμή.
Την εκάστοτε στιγμή. Την ανάσα.
Μια στάλα στιγμή να έχεις μόνη δεδομένη: αυτή που ζεις τώρα.
Αυτή που μοιράζομαι μαζί σου τώρα.
Καμία άλλη.

Το τώρα σου,
τη μια σταλιά ζωής σου,
την πιο πολύτιμη στιγμή σου,
την μόνη δεδομένη σου ανάσα,
να τις ζεις εκεί που η καρδιά σου χτυπάει ανεξέλεγκτα από έρωτα κι από αγάπη.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Κι αυτό που εσύ έχεις για δεδομένο,
για άλλον είναι ζητούμενο._