Σταθερή μέχρι…

Σταθερή μέχρι να κλονιστούν τα θεμέλια.
Μετά γκρεμίζω.
Και ξαναχτίζω.
Ξανά και ξανά.
Όσες φορές χρειαστεί._