Σημασία έχει αυτό που λες να είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνει ο άλλος. Και να το εννοείς._

Σημασία έχει να μιλάς και να εκφράζεις αυτά που σκέφτεσαι και κυρίως αυτά που νιώθεις στους ανθρώπους που κρίνεις ότι θέλεις να ξέρουν.

Σημασία επίσης έχει να εννοείς ακριβώς ό,τι λες.
Και να λες ακριβώς ό,τι εννοείς.

Τέλος σημασία έχει να γίνεσαι κατανοητός.
Ακριβώς για αυτό που λες ότι νιώθεις.

Η επικοινωνία είναι δύσκολο πράγμα.
Όπως και η συνύπαρξη.
Και θέλουν και τα δύο μπέσα και ειλικρίνεια.

Σημασία έχει αυτό που λες να είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνει ο άλλος.
Και να το εννοείς._