Πώς πλέκονται οι ζωές;

Πώς πλέκονται οι ζωές;
Ποιός τις πλέκει;

Πώς ορίζονται οι τύχες;
Ποιός τις ορίζει;

Πώς ζουν οι προορισμένοι πρίν συναντηθούν;
Ποιός αποφασίζει πότε θα συναντηθούν;

Πώς δένονται οι ίδιοι πρίν το καταλάβουν;
Ποιός τους έκανε τόσο ίδιους;

Πώς γίνεται δύο να βιώνουν χωριστά παράλληλες ζωές;
Ποιός το έκανε;

Πώς αναγνωρίζονται οι αόρατα δεμένες ψυχές;
Ποιός τις έδεσε;
Γιατί αόρατα;

Ήταν τυχαίο;
Ήταν καρμικό;
Ήταν πεπρωμένο;
Ήταν κατά λάθος;
Ήταν από πάθος;

Πώς πλέχτηκαν έτσι οι ζωές μας;!

Δεν ξέρω γιατί.
Δεν ξέρω πώς.
Δεν ξέρω για πόσο.

Δεν ξέρω.
Δεν με νοιάζει.

Μα, μαγεμένη, θα σου πω
ότι το ΤΩΡΑ είναι ευλογία._