Πώς αγαπάς; Με το μυαλό ή… την καρδιά;_

Πώς αγαπάς;
Πώς στ’ αλήθεια αγαπάς;

Με το μυαλό;
Δείχνοντας την αγάπη βάσει των πράξεων;
Στηρίζεσαι στα προβαλλόμενα δεδομένα για να δώσεις αγάπη;

Ή με την καρδιά;
Άνευ όρων, δίνοντας ό,τι έχεις και δεν έχεις;
Χωρίς τσιγκουνιές και μισοπράγματα;

Και, ειλικρινά, πώς λαχταράς να αγαπηθείς;
Ή… Πώς αγαπιέσαι ήδη;

Πώς αγαπάς;
Εσύ, πώς στ’ αλήθεια αγαπάς;_