Προσπαθούσα για παραπάνω από έναν._

Να μεγαλώσω.
Να γίνω.
Να αλλάξω.
Να αγαπηθώ.
Να εξελιχθώ.
Να μάθω.
Να προσαρμοστώ.
Να αλλάξω. Ξανά.
Να προχωρήσω.
Να ξεπεράσω.
Να στηρίξω.
Να συμπαρασταθώ.
Να αγαπήσω.
Να αποδεχτώ.
Να καταλάβω.
Να επιμείνω.
Να υπομείνω.
Να αντέξω.
Να φεύγω.
Να αλλάξω. Ξανά.
Να σταθεροποιηθώ.
Να σταθεροποιήσω.
Να χτίζω.
Να αρκεστώ.
Να συμβιβαστώ.
Να εκλογικεύσω.
Να στηριχτώ.
Να γκρεμίζω.
Να ξεκινάω.
Να προχωράω.
Να ψάχνω.
Να βρίσκω.
Να συναισθάνομαι.
Να αισθάνομαι.
Να επενδύω.
Να αγκαλιάζω.
Να δίνομαι.
Να χάνω.
Να δέχομαι.
Να εμπιστεύομαι.
Να πραγματοποιώ.
Να στοχεύω.
Να πιστεύω.
Να πετυχαίνω.
Να προσπαθώ.
Να προσπαθώ.
Να προσπαθώ.

Δεν ξέρω αν ήταν σωστό τελικά.
Ούτε αν με έβγαλε στο μονοπάτι που ποθούσα.
Δεν ξέρω καν αν ήταν δίκαιο απέναντι στον εαυτό μου.
Ούτε αν τον κακομεταχειρίστηκα περισσότερο από όσο χρειαζόταν.

Ξέρω όμως ότι δεν έβλεπα άλλον δρόμο από αυτόν που ακολούθησα.
Όπως ξέρω και ότι κουράστηκα πια.
Και έχω παράπονα από τη ζωή κυρίως.

Προσπαθούσα πάντα για παραπάνω από έναν._