Πρέπει να είσαι καταστρέψιμος για να σε καταστρέψει κάποιος άλλος._

Κανείς δεν έχει τόση επιρροή πάνω σου για να σε καταστρέψει.
Κανείς δεν είναι τόσο παντοδύναμος ώστε να το κάνει.

Κανείς δεν μπορεί να σε τσαλαπατήσει,εκτός αν εσύ πρώτα το επιτρέψεις.
Κανείς δεν θα ξεπεράσει τα όριά σου αν τα έχεις ευκρινώς θέσει.

Κανείς δεν θα σε εκμεταλλευτεί αν εσύ πρώτος δεν θεωρήσεις ότι σου αξίζει η εκμετάλλευσή του

Σε όλες σου τις καταστροφές να κοιτάς πρώτα τον καθρέφτη και να ρωτάς: τί έκανα τόσο λάθος και γιατί;
Και να ξέρεις πάντα ότι εσύ είτε τις προκάλεσες, είτε τις επέτρεψες.

Πρέπει να είσαι καταστρέψιμος για να σε καταστρέψει κάποιος άλλος._