Περίπου, εντελώς, ακριβώς.

Είναι και κάτι “περίπου”,
άδεια από τυπικούρες και τύπους,
μα γεμάτα ουσία.

Έξω από κανόνες,
υποχρεώσεις και πρέπει,
μα βουτηγμένα σε ελεύθερη
καθημερινή επιλογή.
Γεμάτα αφοσίωση και έρωτα.

Ξένα από ημίμετρα,
από μισά και από ανολοκλήρωτα,
μα οικογένεια με τα απόλυτα.
Τα “ακριβώς”. Τα “όπως ταιριάζει”.

Άγνωστα με την εντέλεια,
μα καρμικά συγγενή με την
ευτυχισμένη ολοκλήρωση.

Είναι κάτι “περίπου”
πιο “ακριβώς”
και από ”εντελώς”._