Ο έρωτας δεν είναι αριθμός, αλλά …

Κάποτε μου ‘χαν πει:
“Τίποτα στη ζωή δεν είναι απόλυτο,
παρά μόνο οι αριθμοί.”

Στην πορεία ανακάλυψα ότι
ότι υπάρχει κι ο έρωτας…
Ο έρωτας, που μπορεί να μην είναι αριθμός,
αλλά δύναται να είναι απόλυτος._