Οι εκμεταλλευτές δημιουργούν εκμεταλλεύσιμους. Οι εκμεταλλεύσιμοι, εκμεταλλευτές._

Φαύλος κύκλος…
Κάπου πρέπει να σπάσει!

Και επειδή οι εκμεταλλευτές δεν θα πάψουν ποτέ να επιζητούν πώς θα γίνουν επιβήτορες στις ζωές των εκμεταλλευόμενων,
ας πάψουν οι δεύτεροι να είναι τόσο εκμεταλλεύσιμοι.
Τί λες;

Οι εκμεταλλευτές δημιουργούν εκμεταλλεύσιμους.
Οι εκμεταλλεύσιμοι, εκμεταλλευτές._