Να μην μετανιώνεις.

Να μην μετανιώνεις.
Ακόμα και οι μεγαλύτερες καταστροφές σου,
αν τις χρησιμοποίησες σωστά,
κάτι σου ‘μάθανε.

Να μην κλαψουρίζεις πάνω απ’ αυτές.

Να τις κοιτάς,
να μαθαίνεις από αυτές
και να προχωράς.

Να μην είσαι περήφανος για τα λάθη που έκανες ως άνθρωπος,
αλλά να’σαι περήφανος για τον άνθρωπο που έφτιαξαν τα λάθη σου.
Εσένα._