Να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας. Αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς._

Μιλώντας για στόχους, ανθρώπους, όνειρα, αγκαλιές, μέρη, και ό,τι άλλο θέλεις…
Να μην κοιτάς πού είσαι.

Να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας.
Αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς._