Να είσαι εσωκεντρικός, Όχι εγωκεντρικός._

Να κοιτάς.
Να προβάλλεις.
Να ενισχύεις.
Να σέβεσαι.
Να οδηγείσαι από αυτό.
Να φροντίζεις.
Να καλλιεργείς.
Να εξελίσσεις.
Να φτιάχνεις.
Να χτίζεις.
Να καθοδηγείσαι από δαύτο.

Να αγαπάς.
Το μέσα σου,
Όχι την εγωπάθειά σου.

Να είσαι εσωκεντρικός,
Όχι εγωκεντρικός._