Να δένεσαι με ανθρώπους. Να μην αλυσοδένεσαι με καταστάσεις._

Να δένεσαι με ανθρώπους.
Με αγκαλιές, βλέμματα και μυρωδιές.
Με βόλτες, τραγούδια και χαμόγελα.
Με συνδέσεις αδιάρρηκτες.
Με όνειρα για το (κοινό) μέλλον.
Με ίδιες αγαπημένες συνήθειες.
Με ταυτόσημη στάση ζωής.
Με συγκλίνουσα αντίληψη του κόσμου.

Να μην αλυσοδένεσαι με καταστάσεις.
Με φανταστικές υποχρεώσεις.
Με κλαψουρίσματα, μικροπρέπειες και χειριστικές συμπεριφορές.
Με δεσμά ασήκωτα.
Με αναμνήσεις που πια ανήκουν στο παρελθόν.
Με αδιάφορες συνήθειες.
Με εκ διαμέτρου αντίθετες πεποιθήσεις.

Να δένεσαι με ανθρώπους.
Να μην αλυσοδένεσαι με καταστάσεις._