Να γίνεσαι φως σε όλα τα σκοτάδια μου.

Δεν θέλω να αντέχεις.
Δεν είμαι βάρος να με αντέχεις, ούτε αποσκευή να με κουβαλάς.

Θέλω να γίνεσαι.
Και για να γίνεσαι, πρέπει να μπορείς.
Και για να μπορείς, πρέπει να θέλεις.

Βλέπεις;
όλα από ένα “θέλω” ξεκινούν και εκεί πάλι – σοφό είναι – να καταλήγουν.

Οπότε να μην αντέχεις,
να (θέλεις να) γίνεσαι φως σε όλα τα σκοτάδια μου._