Μόνο δυνατοί άνθρωποι υπάρχουν._

Δεν υπάρχουν παντοδύναμοι άνθρωποι.
Που όλα τ’αντέχουν κι όλα τα μπορούν.
Άλλωστε, οι άνθρωποι ήρθαμε στη ζωή για να σχετιστούμε.
Κι όχι για ν’αντέχουμε μόνο.
Ήρθαμε για να μοιραζόμαστε,
όχι για να άρουμε βαρος μόνοι σε ανηφόρα.
Υπάρχουν ανθεκτικοί, σθεναροί, στιβαροί, τολμηροί, ηγετικοί, μα όχι παντοδύναμοι.

Δεν υπάρχουν αδύναμοι άνθρωποι.
Που δεν αντέχουν και δε μπορούν τίποτα.
Υπάρχουν άβουλοι, καλοβολεμένοι, απαίδευτοι, δειλοί, υποτακτικοί, μα όχι αδύναμοι.

Υπάρχουν μόνο δυνατοί άνθρωποι.
Αυτοί που δοκιμάστηκαν πολύ και ξέρουν ότι μπορούν
κι αυτοί που προστατεύτηκαν τόσο από άλλους και δε χρειάστηκε ποτέ να μάθουν ότι μπορούν τελικά._