Μόνο έτσι ξέρω

Τί έννοια θα ‘χε άλλωστε
να σου κλείνω το στόμα
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο;