Κοίτα με βαθιά στα μάτια.

Κοίτα με βαθιά στα μάτια.
Όπως μόνο εσύ ξέρεις.
Να με ψάχνεις.
Να με σκαλίζεις.
Να με εξετάζεις.
Να με μεταφράζεις.

Κοίτα με βαθιά στα μάτια.
Το’χω τόση ανάγκη
να ξέρω ότι ξέρεις.
Τα πάντα μου.
Ξέρεις, έψαχνα το σπίτι μου
πολλα χρόνια.
Πλήρωσα πολλά στα ενοίκια.
Έκανα πολλές μετακομίσεις.
Ξόδεψα πολύ κόπο.
Αλλά πίστευα ότι υπάρχει ένα σπίτι και για μένα.
Κι αν οχι, θα έμενα ξεσπιτωμένη.
Το’χα πάρει απόφαση.
Και μετά ήρθες εσύ…

Κοίτα με βαθιά στα μάτια
και πέσμου,
Καταλαβαίνεις πόσο χρειάζομαι το σπίτι μου;
Καταλαβαίνεις πόσο σε χρειάζομαι;!