Κανόνες σημαντικότητας._

Για να γίνεις σημαντικός στη ζωή κάποιου,
πρέπει να νιώθεις ο ίδιος,
από μόνος σου,
σημαντικός.
Ιδανικά, για να νιώθεις σημαντικός,
πρέπει και να είσαι._