Καμία απελπισία δεν αξίζει στις δίκαιες ελπίδες._

Να είσαι δίκαιος με τον εαυτό σου πρωτίστως.
Με τους άλλους μετά.
Μα να είσαι δίκαιος. Με όλους.

Και να κάνεις δίκαιες ελπίδες.
Τέτοιες να γεννάς,
τέτοιες να εκκολάπτεις.

Να ελπίζεις δίκαια.
Να δικαιούσαι τις ελπίδες σου.

Για να μη σε προδίδουν.
Για να μη τις προδίδεις.
Για να μη ματαιώνεσαι.
Για να μη γίνονται λεπίδες.
Για να μη ματώνεις.
Για να μην απελπίζεσαι.

Γιατί καμία απελπισία δεν αξίζει στις δίκαιες ελπίδες._