Κάτι περίεργα μοναδικά “μαζί”

Κάτι περίεργα μοναδικά “μαζί”…
Που δεν σημαίνουν πάντα “δίπλα”.
Που δεν είναι θηλειές.
Που δεν έχουν μέσα τους τίποτα που να θυμιζει υποχρέωση.
Που δεν έχουν, παρά μόνο ελεύθερη βούληση.
Που τα γέννησε η δυνατή επιλογή. Κάθε μέρας.

Κάτι περίεργα μοναδικά “μαζί”…
Που δεν γεννήθηκαν σ’ένα βράδυ,
Που δεν κράτησαν όσο ένα γέλιο,
Που δεν αποδυναμώθηκαν στιγμή,
Που μόνο δυναμώνουν κάθε λεπτό,
Που γίνονται η σταθερά. Ποτέ όμως ρουτίνα.

Κάτι περίεργα μοναδικά “μαζί”…
Που έχουν μέσα τους όλη τη δύναμή μας,
Που αγκαλιάζουν όμως και όλη την αδυναμία μας,
Που είναι η πλάτη
να στηριχτούμε όταν χρειαστεί,
Που όμως δεν τους γυρνάμε πλάτη ποτέ,
Που τα θες και τα θέλω. Όσο τίποτα.

Κάτι περίεργα μονα-δικά “μαζί”…
Μαζί θα τα ζούμε
όλα τα “μαζί”μας.

Φυσιολογικά…
όπως τα όρισε, από την αρχή,
η δική μας, τόσο ίδια, φύση.

Μαζί…
όπως εμείς φτιάξαμε το δικό μας ξεχωριστό “μαζί”.

Πάντα…
όπως και για όσο εμείς θα ορίσουμε το δικό μας “πάντα”.
Το δικό μας, μοναδικό, πάντα.

Φυσιολογικά. Πάντα. Μαζί._