Κάθε δράση έχει αντίδραση. Το ίδιο και κάθε αδράνεια._

Ίσως σε πάω λίγα χρόνια πίσω…
Τότε που καθόσουν σε θρανίο ακόμα και μάθαινες (αναγκαστικά) μηχανική και συγκεκριμένα τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα:
“Κάθε δράση έχει και αντίδραση”

Πάντα έψαχνα να βρω σε τί θα μου χρησιμεύσει η μηχανική ας πούμε…
(Εντάξει, δεν μου άρεσε τότε…)

Κοίτα να δεις όμως τώρα πόσο σημαντική είναι παραλληλίζοντας τον συγκεκριμένο νόμο
με τη ζωή μας:
“Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε αντίστοιχα το σώμα Β θα ασκεί δύναμη ίση σε μέγεθος, αλλά διαφορετικής κατεύθυνσης στο σώμα Α”
Έτσι δεν λειτουργεί και η ουσιαστική επικοινωνία των ανθρώπων;
Και η σύνδεσή τους;

Από την άλλη…
Γνωρίζοντας πια ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αδρανείς,
μη ασκόντες δράση,
τότε τί;
Δεν υπάρχει αντίδραση;

Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ναι, υπάρχει.
Γράφω τον δικό μου νόμο (ψυχολογικής) μηχανικής αντίδρασης, λοιπόν:
“Αν ένα σώμα Α δεν ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε θα βρεθεί ένα σώμα Γ να του ασκήσει. Ή το σώμα Α θα αναγεννήσει δύναμη μετατόπισης.”

Γιατί όπως κάθε δράση έχει αντίδραση,
το ίδιο, ίσως και χειρότερα, έχει και η αδράνεια._