Θησαυρός σου, οι άνθρωποί σου._

Οι άνθρωποί σου,
Τα στηρίγματά σου.
Οι κρυψώνες σου.
Τα χειροκροτήματά σου.
Τα χαρτομάντηλά σου.

Οι άνθρωποί σου,
Οι αγκαλιές τους.
Οι συμβουλές τους.
Οι προτροπές τους.
Η αγάπη τους.

Οι άνθρωποί σου,
Τα κοινά σας.
Τα ανόμοιά σας.
Τα σταθερά σας.
Τα μεταβλητά σας.
Τα γέλια σας.
Τα δάκρυά σας.
Τα όνειρά σας.
Οι καταστροφές σας.
Οι αναλύσεις σας.
Οι βελτιώσεις σας.
Οι πρόοδοί σας.
Οι σκέψεις σας.
Το μοίρασμά σας.
Οι στιγμές σας.

Οι άνθρωποί σου,
Ο μοναδικός επίκτητος θησαυρός σου
στη ζωή που κατοικεί σε άλλα σώματα._