Θέλω τη ζωή μου πίσω._

Θέλω πίσω τη ζωή μου.
Αυτή που από παιδί έχτιζα τα βράδια στα όνειρά μου.
Αυτή για την οποία διάβασα, μορφώθηκα και καλλιέργησα το μυαλό μου.

Θέλω τη ζωή μου πίσω.
Αυτή που έχτισα και γκρέμισα χίλιες φορές.
Αυτή που διεκδίκησα μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μου.

Θέλω τη ζωή μου πίσω.
Αυτή που δεν είχα συστολή να ακουμπήσω και να αγκαλιάσω τους ανθρώπους που ήθελα.
Αυτή που χαμογελούσα και τα χείλη μου φαίνονταν καμπυλωτά και στόλιζαν το πρόσωπό μου.

Θέλω τη ζωή μου πίσω.
Αυτή που κάποτε πίστευα ότι εγώ διαφεντεύω και ορίζω.
Θέλω τη ζωή μου πίσω.
Αυτή που κέρδισα και άξιζα να έχω.

Θέλω τη ζωή μου πίσω.
Αυτή που κάποια στιγμή νόμιζα ότι καταφθάνει.
Αυτή που σκηνοθετούσα νύχτα και μέρα.

Θέλω τη ζωή μου πίσω._