Η ευτυχία είναι στιγμούλες. Τόσες δα.

Η ευτυχία είναι στιγμές μόνο.
Τόσες δα στιγμούλες.
Που περνάνε και χάνονται.
Που τις θυμάσαι και χαμογελάς.
Ό,τι κι αν γίνει.

Η ευτυχία είναι στιγμές.
Οι στιγμές μας._