Η αναμονή είναι χειρότερη από την προσπάθεια._

Προτιμούσα χίλιες φορές να προσπαθώ, να ματώνω, να κουράζομαι,
παρά να περιμένω.
Βλέπεις εγώ έπρεπε να μάχομαι από παιδί για να αλλάξω την – από άλλους- τροχιοδρομημένη τύχη μου.
Έτσι έμαθα. Έτσι πορεύτηκα μέχρι εδώ.
Σε αυτά τα μονοπάτια συνεχίζω.
Οπότε καμία αναμονή δεν είναι γνώριμη για μένα.
Όχι χωρίς προσπάθεια.

Η αναμονή δεν σημαίνει προσπάθεια.
Σημαίνει στασιμότητα. Ακινησία. Υπομονή.
Η προσπάθεια δεν σημαίνει αναμονή.
Σημαίνει εξέλιξη. Δράση. Επιμονή.

Η αναμονή είναι χειρότερη από την προσπάθεια._