Εσύ έμεινες στο (αληθινό) σπίτι σου;_

“Να μείνεις στο σπίτι σου”, λένε.
Αλλά πού στ’ αλήθεια είναι το σπίτι σου;
Πού το αληθινά δικό μου σπίτι;
Και πού μείναμε τελικά;_