Δεν υπάρχει "για πάντα". Υπάρχει μόνο "πάντα"!

Δεν υπάρχει “για πάντα”. 

Υπάρχει: “το προσπαθούμε πάντα”. 

Υπάρχει: “το θέλουμε πάντα”. 

Υπάρχει: “το δουλεύουμε πάντα”. 

Το μέλλον χτίζεται, δεν προεξοφλείται. 

Αυτό να θυμάσαι.
Πάντα.