Δεν είναι που μόνη μου είμαι μισή. Είναι που μαζί σου ήμουν πλήρης._

Δεν είναι που μόνη μου είμαι μισή.
Είναι που μαζί σου ήμουν πλήρης._