Γιατί ήρθες;

Υπάρχουν συναντήσεις που δεν είναι τυχαίες; 

Υπαρχουν δρόμοι πάντα παράλληλοι, μα μέχρι κάποια στιγμή, χωριστοί; 

Υπάρχουν μονάδες που σμίγοντας γίνονται δυάδα, αβίαστα κ ακούραστα, σαν να γνωρίζονταν πάντα;
σαν να ζούσαν πάντα μαζί;

Υπάρχει κάποιο μοιραίο “σχέδιο” στα ταιριάσματα;

Υπάρχει λόγος που βρέθηκε ο ένας στο δρόμο του άλλου;

Κ αν ναι, γιατί ήρθες στο μονοπάτι μου;
κ εγώ, γιατί στο δικό σου;