Αυτό μονάχα…

Να λάμπουν.
Να χαίρονται.
Να ευτυχούν.
Να ζητάνε.
Να δίνουν.
Να διψάνε.
Να λαχταράνε.
Να προσδοκάνε.
Να ονειρεύονται.
Να πετυχαίνουν.
Ν’ ανακουφίζονται.
Ν’ ανησυχούν.
Να καθησυχάζονται.
Να καθησυχάζουν.
Να στοχεύουν.
Να διαπερνάνε.
Να μεταφράζουν.
Να μεταφράζονται.
Ν’ απαντάνε.
Να ρωτάνε.
Ν’ απαιτούν.
Να κατακτάνε.

Ν’ αγαπάνε.
Να μ’αγαπάνε.
Να γελάνε.
Να μου γελάνε.
Τα μάτια σου.
Αυτό μονάχα._