Αυτός που δεν μιλάει ουσιαστικά, μιλάει με επίθετα._

Αυτός που τίποτα ουσιαστικό
δεν έχει να σου πει ή να σου προσάψει,
μιλάει με επίθετα,
δίνοντάς σου ανυπόστατους χαρακτηρισμούς.
Τρέχα γρήγορα όσο πιο μακρυά μπορείς._