Αγάπη είναι…_

Αγάπη είναι η σύνδεσή μας να σε διορθώνει.
Να θέλεις να γίνεσαι καλύτερος.
Καλύτερος για τον εαυτό σου.
Καλύτερος για τη σύνδεσή μας.

Αγάπη είναι να διορθώνεσαι γιατί επιθυμείς ένα καλύτερο αύριο για μας.

Αγάπη είναι να με διορθώνεις και εσύ.

Αγάπη είναι να σε διορθώνω και να με διορθώνεις,
χωρίς ποτέ να νιώθουμε ότι κάνουμε λάθος.
Χωρίς ποτέ να νιώθουμε ότι πριν ήμασταν λάθος._