Ήσουν φτιαγμένος. Για μένα.

Δεν θέλησα ποτέ
να σε φτιάξω όπως θέλω.
Δεν χρειάστηκε.

Ήσουν ήδη φτιαγμένος.
Για μένα._