Ήρθε χειμώνας._

Κι υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα…
Εγώ ήμουν πάντα και μόνο
τα καλοκαίρια σου._