Ήθελα και το ένιωσα._

“Ήθελα και το ένιωσα” να λες.
Και να το εννοείς.
Ξέρεις η ελευθερία είναι ύψιστη ευθύνη.
Και ό,τι ένιωσες και ό,τι δεν ένιωσες
ήταν γέννημα της ελεύθερης βούλησής σου.
Και θέλω να το ξέρεις.
Ιδανικά, θέλω να είναι ενσυνείδητη επιλογή.

“Ήθελα και το ένιωσα” να λες.
Και, εύχομαι, ό,τι ένιωσες, να το θέλησες πολύ.
Και ο,τι θέλησες, να το ένιωσες πολύ.
Αν όχι για το “πολύ”, για τί αξίζει να θέλεις;
Για τί να νιώθεις;

“Ήθελα και το ένιωσα” να λες.
Και να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
Και τίμιος.
Και θαραλλέος.
Έτοιμος να επωμιστείς δίκαια, αλλά όχι αυτοτιμωρητικά,
τις συνέπειες όσων θέλησες και όσων ένιωσες.

Η ζωή είναι πολύ μικρή για αυτοτιμωρίες.
Πολύ κενή αν δεν νιώθεις πολύ.
Πολύ άνευρη αν δεν θέλεις πολύ.
Πολύ άσκοπη αν δεν κάνεις πολύ.
Ό,τι και αν γίνει…
Μην ξεχνάς να μην μετανιώνεις.
Παρά μόνο για ό,τι θέλησες πολύ,
μα δεν έκανες το “πολύ” που του άξιζε
όταν χρειαζόταν.
“Ήθελα και το ένιωσα” να λες._