& από εθισμούς; Έχω !

& από εθισμούς;!
Έχω!
Τον εγκέφαλό σου.

& είναι ο μόνος εθισμός που,
αρχικά,
δεν επεδίωξα
να αποκτήσω…

& είναι ο μόνος εθισμός που,
τελικά,
δεν θελησα ποτέ πραγματικά
να πολεμήσω…

Αρχικά … έτυχε.
Τελικά… επιλέγω να παραμένω εθισμένη.

& απο αυτόβουλους,
θεραπευτικούς,
εθισμούς;!
Έχω!
Εσένα._