Έτσι συνδεθήκαμε.

Φυσιολογικά,
όχι φυσικά.

Φυσιολογικά…
Όπως όρισε η φύση μας.
Η περίεργη για όλους,
η αμετάφραστη για πολλούς,
η, τόσο ίδια, φύση μας.
Τόσο ίδια για μας τους δύο.
Αυτή που λες και κάποτε
ήταν ένα και χωρίστηκε
με μια μουρμουριστή υπόσχεση
να ξαναβρεθεί…

Αβίαστα,
όχι αβασάνιστα.

Αβίαστα…
Χωρίς κουραστική προσπάθεια.
Χωρίς ατομικές αλλοιώσεις.
Χωρίς αφύσικες απαιτήσεις.
Χωρίς ουσιαστικές απουσίες.
Χωρίς επιτηδευμένες τεχνικές.
Χωρίς καν να καταλάβουμε πώς έγινε…

Έτσι συνδεθήκαμε.
Σχεδόν μαγικά.
Σχεδόν καρμικά.

Φυσιολογικά & αβίαστα.